Haberler

HAMMADDE KABULÜ

Siparişi verilen ürünler için,mutfağa kabul esnasında yapılması gereken kontrol ve ölçümlerin tanımlandığı "mal kabul hijyen prosedürü" uygulanmaktadır. İşletme müdürü ve depocu mal kabulü yaparken, belirlenmiş olan bu kritere uygunluğun kontrolünü ve gerekli sıcaklık ölçümlerini yapar ve ürün red kabul formuna kaydeder. Uygun olmayan ürünler reddedilir. Her uygun olmayan ürün, kalite güvence ve satınalma müdürlüğü&39;ne ilgili form ile bildirilir. Bu durumda tedarikçi firmaya uyarı yazısı yazılır ve gereken düzeltici faaliyetlerin takibi yapılır ve tedarikçi firma performans değerlendirmesine girdi teşkil eder.


Depolama

Mal kabulü yapılan gıdalar ürün grubuna göre uygun depolara alınır. Soğutucuların sıcaklıkları günlük olarak ölçülerek "soğutucu kontrol formu"na kaydedilir. Norm değerlerde olmayan soğutucular için arıza bildirimi formu doldurulur ve arızanın giderilmesi için gerekli firmalara haber verilir. Depolanan ürünlerde soğuk saklama tablosunda yer alan raf ömürleri esas alınır. Üzeri açık ve etiketsiz ürün bulundurulmaz günlük olarak yapılan depo kontrollerinde SKT geçmiş ürün veya bozulmuş ürünler ayrılır ve imha edilir. Hammaddelerin üretime çıkışlarında FIFO kuralları esas alınır. Et,sebze ve şarküteri ürünleri ayrı soğutucularda muhafaza edilir. Eğer tek soğutucu var ise ürün gruplarının raflara yerleşim kurallarına uyulur. Kuru gıda deposunda gıdaların yerleşimi ve istiflenmesi prosedürde belirlendiği şekilde yapılır.Kimyasallar ve gıdalar aynı ortamda depolanmaz.